Những sự kiện đặc biệt trong lịch sử diễn ra đúng ngày đầu năm mới

VOV.VN - Những điều diễn ra vào ngày đầu năm mới 1/1, thường gắn liền với sự thay đổi và những khởi đầu mới. Trong đó, nhiều sự kiện đặc biệt về chính trị, xã hội trong lịch sử đã diễn ra vào đúng ngày này.