Đàn voi hiệp lực bảo vệ voi con khỏi sư tử hung dữ

Video: Đàn voi hiệp lực bảo vệ voi con khỏi sư tử hung dữ

VOV.VN - Sinh tồn không hề đơn giản và sự đoàn kết là sức mạnh giúp các loài động vật đối phó với kẻ thù mà câu chuyện giữa voi và sư tử dưới đây là một ví dụ.

Theo BBC Earth

Cuộc sống Đó đây

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close