Video: Điều gì xảy ra nếu bạn bị rơi vào một hố đen?

Thứ bảy, 19:05, 27/07/2019
VOV.VN - Hố đen là một bí ẩn lớn của vũ trụ. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bị rơi vào hố đen? Một cuộc du hành thời gian hay sẽ tan biến mãi mãi?
What If