Video: Ngôi sao lớn nhất vũ trụ sáng gấp 300.000 lần Mặt Trời

Thứ bảy, 07:02, 21/03/2020
VOV.VN - WOH G64 - sao lùn đỏ khổng lồ lớn nhất vũ trụ nằm cách Trái Đất 160.000 năm ánh sáng có đường kính 2,14 tỷ km và nặng gấp Mặt Trời 25-30 lần.
Scientific