Video: Viễn cảnh đáng sợ nếu sao Mộc lớn gấp 100 lần hiện tại

Chủ nhật, 06:50, 10/11/2019
VOV.VN - Sao Mộc có khối lượng gấp 318 lần và đường kính gấp 11 lần Trái Đất. Nếu sao Mộc lớn hơn 100 lần, nó sẽ thành 1 sao lùn đỏ có vòng đời vài tỷ năm.
Scientific