Đại sứ Trung Quốc họp báo về kết quả Đại hội XVIII

(VOV) -Trung Quốc lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, là nhiệm vụ quan trọng trong chấn hưng đất nước.

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Đại sứ Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu tổ chức họp báo thông báo kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVIII

Theo Đại sứ Khổng Huyễn Hựu, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVIII (Đại hội XVIII) là một Đại hội quan trọng, diễn ra trong thời điểm Trung Quốc bước vào giai đoạn quyết định hoàn thành xây dựng xã hội khá giả.

Theo Đại sứ Khổng Huyễn Hựu, trong quá trình phát triển, Trung Quốc vẫn còn tồn tại một số bất cập như phát triển không cân bằng, không nhịp nhàng, không bền vững, năng lực sáng tạo đổi mới khoa học công nghệ không mạnh, cơ cấu ngành nghề không hợp lý, khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, miền và khoảng cách phân phối thu nhập của dân cư vẫn khá lớn; mâu thuẫn xã hội gia tăng.

Trên cơ sở đó, Đại hội XVIII Trung Quốc đề ra một loạt nhiệm vụ cấp bách như: Cần phải kiên trì địa vị chủ thể của nhân dân, giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất xã hội, thúc đẩy cải cách mở cửa, giữ gìn công bằng, chính nghĩa xã hội.

Đại sứ Khổng Huyễn Hựu cũng nhấn mạnh, trong báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội XVIII, Trung Quốc xác định đẩy nhanh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế, lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, là nhiệm vụ quan trọng trong chấn hưng đất nước.

Trung Quốc sẽ trước sau như một đi theo con đường phát triển hoà bình, kiên định thi hành chính sách ngoại giao hoà bình độc lập, tự chủ. 

Đề cập quan hệ với các nước ASEAN, ông Khổng  Huyễn Hựu cho biết: Trung Quốc và ASEAN là đối tác hợp tác quan trọng của nhau. Hiện Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của ASEAN, ASEAN là bạn hàng lớn thứ 3 của Trung Quốc. Trong 3 quý gần đây, kim ngạch song phương đạt 300 tỷ đô la Mỹ.   

Về quan hệ với Việt Nam, ông Khổng Huyễn Hựu cho rằng, Trung Quốc và Việt Nam có nhiều nét tương đồng và là đối tác quan trọng của nhau. Do đó, hai bên sẽ cùng nhau học hỏi và trao đổi trên tinh thần láng giềng hữu nghị. Ông cũng tin tưởng mối quan hệ hai nước sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai./.

Tin liên quan

Lãnh đạo Đảng chúc mừng Tổng Bí thư Tập Cận Bình
Lãnh đạo Đảng chúc mừng Tổng Bí thư Tập Cận Bình

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, trên cương vị mới, ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Lãnh đạo Đảng chúc mừng Tổng Bí thư Tập Cận Bình

Lãnh đạo Đảng chúc mừng Tổng Bí thư Tập Cận Bình

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, trên cương vị mới, ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Lãnh đạo nhiều nước chúc mừng ông Tập Cận Bình
Lãnh đạo nhiều nước chúc mừng ông Tập Cận Bình

Lãnh đạo các nước: Nga, CHDCND Triều Tiên, Australia, Rumani... đều chia vui với tân Tổng Bí thư của Trung Quốc.

Lãnh đạo nhiều nước chúc mừng ông Tập Cận Bình

Lãnh đạo nhiều nước chúc mừng ông Tập Cận Bình

Lãnh đạo các nước: Nga, CHDCND Triều Tiên, Australia, Rumani... đều chia vui với tân Tổng Bí thư của Trung Quốc.