Duma quốc gia Nga bắt đầu phiên họp mùa Thu

Vấn đề quan trọng nhất trong kỳ họp mùa thu lần này là vấn đề ngân sách năm 2012 và kế hoạch đến năm 2014.

Ngày 6/9, các đại biểu Duma quốc gia Nga bắt đầu các phiên họp mùa Thu. Đối với các hoạt động lập pháp, đây sẽ là các cuộc họp cuối cùng của Duma khoá 5. Các cuộc bầu cử Duma khoá mới sẽ được tổ chức vào ngày 4/12/2011. Vấn đề quan trọng nhất trong kỳ họp mùa thu lần này là vấn đề ngân sách năm 2012 và kế hoạch đến năm 2014. Các vấn đề về chính sách xã hội, phát triển kinh tế, quốc phòng và an ninh cũng đặc biệt được chú ý.

Chủ tịch Duma quốc gia Nga – ông Gruzlov nói: “Chúng ta không có quyền thay đổi hay đổi chác niềm tin của người dân, hơn nữa khi nói về các nghĩa vụ ngân sách của nhà nước. Hiện tình hình kinh tế đất nước vẫn có những phức tạp và nhiệm vụ của ngân sách liên bang cho năm tới cũng như cho giai đoạn 2013-2014 cần phải giải quyết hàng loạt vấn đề cấp bách”.

Ngày 6/9, Duma quốc gia Nga sẽ thông qua Luật về trợ giúp pháp lý không mất tiền. Các cựu chiến binh, người hưu trí, tàn tật, thất nghiệp, người chưa thành niên và sinh viên sẽ là những đối tượng điều chỉnh của luật này. Dự kiến các phiên họp mùa thu sẽ xem xét đến 479 dự luật trong khi thời gian làm việc chỉ còn khoảng 3 tháng. Chính vì vậy, Chủ tịch Duma quốc gia Nga Gruzlov kêu gọi các đại biểu, các uỷ ban, các khối chính trị trong Duma làm việc tích cực và hiệu quả nhất để phục vụ đất nước và người dân Nga./.

PV (từ Moscow)
VOV_AllPage