Hình tượng Rồng ở Trung Quốc năm Giáp Thìn 2024

VOV.VN - Năm nay là năm Giáp Thìn, do vậy hình tượng Rồng đã xuất hiện ở nhiều nơi trên cả nước Trung Quốc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại với nhiều hình thức và chất liệu khác nhau.