Hành trình 65 năm đi tìm hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên
VOV.VN - Kể từ khi hiệp định đình chiến được ký kết vào 27/07/1953 tại Bàn Môn Điếm, người dân trên bán đảo Triều Tiên đã mất 65 năm để đi tìm hòa bình.