Nội dung chính trong phát biểu của ông Tập Cận Bình về Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã vạch ra con đường mà nước này và đảng cộng sản nước này sẽ tiến tới để hiện thực hóa “giấc mộng Trung Hoa”.

Trong bài phát biểu dài hơn 1 giờ đồng hồ tại buổi lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điểm lại quá trình hình thành và phát triển, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng nước Trung Quốc mới, đồng thời chỉ ra con đường phía trước mà đảng này và đất nước Trung Quốc sẽ tiến tới trong tương lai để thực hiện “giấc mơ Trung Quốc”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định: Trải qua quá trình phấn đấu không ngừng của toàn Đảng và nhân dân các dân tộc trên cả nước, Trung Quốc đã thực hiện được mục tiêu phấn đấu 100 năm lần thứ nhất, xây dựng toàn diện xã hội khá giả, giải quyết được vấn đề đói nghèo tuyệt đối mang tính lịch sử, hăng hái hướng tới mục tiêu phấn đấu 100 năm lần thứ hai là xây dựng toàn diện cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại. Đây là vinh quang của dân tộc Trung Hoa, của người dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Quá trình hình thành, phát triển và vai trò của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, sau cuộc chiến tranh Nha phiến năm 1840, Trung Quốc dần trở thành một xã hội nửa thuộc địa, nửa phong kiến, đất nước tủi nhục, nhân dân lầm than, đất nước Trung Quốc phải gánh chịu những tai họa chưa từng có. Kể từ đó, thực hiện sự phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa đã trở thành ước mơ lớn nhất của người dân và đất nước Trung Quốc. Sự bùng nổ của Cách mạng tháng Mười đã đưa chủ nghĩa Marx-Lenin đến với Trung Quốc, trong sự thức tỉnh của người dân và đất nước, Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời trên nền tảng kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa Marx-Lenin với phong trào công nhân Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời là một sự kiện trọng đại có ý nghĩa to lớn, làm thay đổi sâu sắc phương hướng và tiến trình phát triển của dân tộc Trung Hoa sau thời cận đại, làm thay đổi sâu sắc tương lai và vận mệnh của dân tộc Trung Hoa và người dân Trung Quốc, làm thay đổi sâu sắc xu thế và cục diện phát triển của thế giới. Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra sứ mệnh ban đầu của mình là mưu cầu hạnh phúc cho người dân và mưu cầu phục hưng dân tộc Trung Hoa. Mọi phấn đấu, hy sinh, sáng tạo mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đoàn kết và lãnh đạo nhân dân trong một trăm năm qua đều tựu chung lại về một mục tiêu là nhằm thực hiện công cuộc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, nhằm thực hiện công cuộc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đoàn kết và lãnh đạo người dân Trung Quốc, hy sinh xương máu, bất khuất, lập nên những thành tựu to lớn. Thay mặt Đảng Cộng sản và người dân Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đưa ra 4 tuyên bố long trọng với thế giới bao gồm: Bằng sự đấu tranh anh dũng và ngoan cường, người dân Trung Quốc đã đứng lên và thời mà dân tộc Trung Hoa bị ức hiếp đã vĩnh viễn không còn nữa; Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể cứu được Trung Quốc và chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể phát triển Trung Quốc; Cải cách và mở cửa là chìa khóa quyết định tương lai và vận mệnh của đất nước Trung Quốc đương đại và Trung Quốc đã có những bước tiến dài để bắt kịp thời đại; Trung Quốc đã thực hiện bước nhảy vọt từ đứng lên, giàu lên và hùng cường, hiện thực hóa công cuộc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa là quá trình lịch sử không thể đảo ngược.

Ông Tập nhấn mạnh, trong 100 năm qua, tất cả những thành tựu mà Trung Quốc đạt được đều là kết quả của cuộc đấu tranh đoàn kết của những người cộng sản Trung Quốc, người dân và đất nước Trung Quốc. Những người cộng sản Trung Quốc, với Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào là những đại diện chính, đã có những đóng góp to lớn cho sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Ông Tập cũng khẳng định, nhân dân là người tạo nên lịch sử và là những anh hùng chân chính. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông Tập cũng bày tỏ sự kính trọng đối với  giai cấp công nhân, nông dân, trí thức trên cả nước, các đảng phái dân chủ và nhân sỹ không đảng phái, các đoàn thể nhân dân và các tầng lớp nhân dân yêu nước, lực lượng vũ trang... vì những đóng góp to lớn trong quá trình phục hưng của đất nước Trung Quốc.

Các nhiệm vụ và trọng trách mà Đảng Cộng sản và người dân Trung Quốc cần phải thực hiện để mở ra một tương lai tốt đẹp hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, “ý định ban đầu luôn dễ dàng, nhưng giữ vững được trong suốt quá trình là điều vô cùng khó khăn”. Trung Quốc phải dùng lịch sử để phản ánh thực tế và đánh giá tương lai từ một tầm nhìn lâu dài. Từ hàng thế kỷ đấu tranh của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cần phải hiểu tại sao Trung Quốc có thể thành công trong quá khứ và cần phải làm gì để tiếp tục thành công trong tương lai, để có thể quyết tâm hơn và có ý thức ghi nhớ sứ mệnh ban đầu của mình trên hành trình mới, tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc cũng đưa ra 8 nhiệm vụ mà Đảng và người dân dân Trung Quốc cần đúc rút kinh nghiệm từ lịch sử để xây dựng tương lai bao gồm: (i) Phải giữ vững sự lãnh đạo mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đặc trưng cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, là ưu thế lớn nhất của hệ thống xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, quyết định vận mệnh và lợi ích của tất cả các dân tộc trên cả nước; (ii) Phải đoàn kết và lãnh đạo nhân dân Trung Quốc không ngừng phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn đại diện cho lợi ích cơ bản của đại đa số nhân dân, không có lợi ích đặc biệt của riêng mình, chưa bao giờ đại diện cho lợi ích của bất kỳ nhóm lợi ích nào, bất kỳ nhóm quyền lực nào hay bất kỳ tầng lớp đặc quyền nào. Mọi nỗ lực nhằm chống đối và tách rời Đảng Cộng sản Trung Quốc khỏi người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ thành công; (iii) Phải tiếp tục đẩy mạnh công cuộc Trung Quốc hóa chủ nghĩa Marx. Chủ nghĩa Marx là hệ tư tưởng chỉ đạo cơ bản cho Đảng và đất nước Trung Quốc, là linh hồn và ngọn cờ của Đảng; (iv) Phải đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và quân đội. Kiên trì Đảng chỉ huy nòng súng và xây dựng quân đội nhân dân là chân lý không thể phá vỡ mà Đảng đã rút ra trong cuộc đấu tranh giữa máu và lửa; (v) Phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại. Đảng Cộng sản Trung Quốc quan tâm đến tương lai và vận mệnh của nhân loại, đồng hành cùng tất cả các lực lượng tiến bộ trên thế giới. Trung Quốc luôn là người xây dựng hòa bình thế giới, đóng góp vào sự phát triển toàn cầu và là người bảo vệ trật tự quốc tế; (vi) Phải tiến hành một cuộc đấu tranh lớn với nhiều đặc điểm lịch sử mới. Dám chiến đấu và dám quyết thắng là sức mạnh tinh thần bất khả chiến bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Để thực hiện được ước mơ vĩ đại đòi hỏi sự chăm chỉ bền bỉ và sự phấn đấu không ngừng nghỉ, giờ đây Trung Quốc đang tự tin hơn, có khả năng đồng thời ở gần hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử nhằm đạt được mục tiêu phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa; (vii) Phải củng cố khối đoàn kết của nhân dân Trung Quốc. Trong quá trình một trăm năm đấu tranh, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn đặt mặt trận đoàn kết ở vị trí quan trọng, không ngừng củng cố và phát triển mặt trận đoàn kết sâu rộng, đoàn kết mọi lực lượng, huy động mọi nhân tố tích cực, phát huy tối đa mọi sức mạnh cho cuộc đấu tranh chung. Mặt trận thống nhất yêu nước là vũ khí thần kỳ quan trọng để Đảng Cộng sản Trung Quốc đoàn kết toàn thể nhân dân Trung Quốc trong và ngoài nước nhằm thực hiện công cuộc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa; (viii) Phải không ngừng thúc đẩy công trình vĩ đại trong việc xây dựng Đảng. Lịch sử đã minh chứng, Đảng phải quản lý và điều hành một cách chặt chẽ, không ngừng đối phó với các rủi ro và thử thách. 

Trung Quốc thực hiện phương châm “Một quốc gia, hai chế độ”

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc phải thực hiện đầy đủ và chính xác phương châm "Một quốc gia, hai chế độ", "Người dân Hong Kong quản lý Hong Kong", "Người dân Macao quản lý Macao" với mức độ tự chủ cao, thực hiện sự quản lý toàn diện của chính quyền trung ương đối với Hong Kong và Đặc khu hành chính Macao, thực hiện hệ thống luật pháp và cơ chế mà đặc khu hành chính đề ra nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, duy trì sự ổn định và phồn vinh lâu dài tại Đặc khu hành chính Hong Kong và Macao.

Giải quyết vấn đề Đài Loan và thực hiện thống nhất hoàn toàn đất nước là nhiệm vụ lịch sử không thể thay đổi của Đảng Cộng sản Trung Quốc và là nguyện vọng chung của toàn thể nhân dân Trung Quốc. Ông Tập nhấn mạnh, phải tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và "Nhận thức chung 1992" để thúc đẩy tiến trình hòa bình thống nhất đất nước, kiên quyết đập tan mọi âm mưu "Đài Loan độc lập". Không ai được đánh giá thấp ý chí, nghị lực, bản lĩnh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của nhân dân Trung Quốc.

Kết thúc bài phát biểu, ông Tập nhấn mạnh: 100 năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc khi mới thành lập chỉ có hơn 50 đảng viên, ngày nay đã trở thành đảng cầm quyền lớn nhất thế giới với hơn 95 triệu đảng viên, đứng đầu một quốc gia có dân số hơn 1,4 tỷ người với tầm ảnh hưởng toàn cầu đáng kể. Một trăm năm trước, những gì đất nước Trung Quốc thể hiện với thế giới là một cảnh tượng suy tàn và mục nát. Ngày nay, Trung Quốc đang thể hiện một bầu không khí thịnh vượng và thực hiện sự phục hưng với tốc độ không thể ngăn cản.

Nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới tương lai, với sự lãnh đạo mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự đoàn kết chặt chẽ của nhân dân các dân tộc trên cả nước, mục tiêu xây dựng toàn diện cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa chắc chắn sẽ được thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau mối lo thụt lùi so với Nhật, Mỹ lại lo bị Trung Quốc vượt qua
Sau mối lo thụt lùi so với Nhật, Mỹ lại lo bị Trung Quốc vượt qua

VOV.VN - Cách đây 3 thập kỷ, nhiều người Mỹ lo ngại Nhật Bản chuẩn bị áp đảo Mỹ về sức mạnh quốc gia; nay thì Mỹ lại có nỗi lo tương tự trước Trung Quốc ngày một lớn mạnh. Mỹ cần làm gì để giữ vững ưu thế của mình?

Sau mối lo thụt lùi so với Nhật, Mỹ lại lo bị Trung Quốc vượt qua

Sau mối lo thụt lùi so với Nhật, Mỹ lại lo bị Trung Quốc vượt qua

VOV.VN - Cách đây 3 thập kỷ, nhiều người Mỹ lo ngại Nhật Bản chuẩn bị áp đảo Mỹ về sức mạnh quốc gia; nay thì Mỹ lại có nỗi lo tương tự trước Trung Quốc ngày một lớn mạnh. Mỹ cần làm gì để giữ vững ưu thế của mình?

Xóa đói giảm nghèo - Thành tựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Xóa đói giảm nghèo - Thành tựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 1/7/2021 đánh dấu tròn 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lãnh đạo nước này từng khẳng định, một trong những thành tựu nổi bật trong quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc là chiến thắng trong cuộc chiến chống đói nghèo.

Xóa đói giảm nghèo - Thành tựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Xóa đói giảm nghèo - Thành tựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 1/7/2021 đánh dấu tròn 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lãnh đạo nước này từng khẳng định, một trong những thành tựu nổi bật trong quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc là chiến thắng trong cuộc chiến chống đói nghèo.

Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ chính sách ngoại giao chiến lang?
Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ chính sách ngoại giao chiến lang?

VOV.VN - Vừa rồi Trung Quốc dường như có sự điều chỉnh nhỏ trong chính sách ngoại giao, nhưng về cơ bản họ vẫn theo đuổi đường lối ngoại giao chiến lang tức là dùng uy lực, sức mạnh với những cá nhân và lực lượng dám đối đầu với Trung Quốc.

Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ chính sách ngoại giao chiến lang?

Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ chính sách ngoại giao chiến lang?

VOV.VN - Vừa rồi Trung Quốc dường như có sự điều chỉnh nhỏ trong chính sách ngoại giao, nhưng về cơ bản họ vẫn theo đuổi đường lối ngoại giao chiến lang tức là dùng uy lực, sức mạnh với những cá nhân và lực lượng dám đối đầu với Trung Quốc.

Bản chất quan hệ giữa Trung Quốc và Nga hiện nay
Bản chất quan hệ giữa Trung Quốc và Nga hiện nay

VOV.VN - Giữa Nga và Trung Quốc đang tồn tại mối quan hệ khá thân thiện và gần gũi dù có thể có những cảnh giác nhất định với nhau giữa 2 cường quốc nằm sát nhau này...

Bản chất quan hệ giữa Trung Quốc và Nga hiện nay

Bản chất quan hệ giữa Trung Quốc và Nga hiện nay

VOV.VN - Giữa Nga và Trung Quốc đang tồn tại mối quan hệ khá thân thiện và gần gũi dù có thể có những cảnh giác nhất định với nhau giữa 2 cường quốc nằm sát nhau này...

Đảng Cộng sản Trung Quốc rút bài học lịch sử trước thềm sinh nhật thứ 100
Đảng Cộng sản Trung Quốc rút bài học lịch sử trước thềm sinh nhật thứ 100

VOV.VN - Chủ tịch nhà nước Trung Quốc kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc - Tập Cận Bình, vừa phát động chiến dịch rút bài học từ lịch sử khi ngày kỷ niệm 100 năm sắp tới gần.

Đảng Cộng sản Trung Quốc rút bài học lịch sử trước thềm sinh nhật thứ 100

Đảng Cộng sản Trung Quốc rút bài học lịch sử trước thềm sinh nhật thứ 100

VOV.VN - Chủ tịch nhà nước Trung Quốc kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc - Tập Cận Bình, vừa phát động chiến dịch rút bài học từ lịch sử khi ngày kỷ niệm 100 năm sắp tới gần.

Hé lộ tầm nhìn Tập Cận Bình nhân 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc
Hé lộ tầm nhìn Tập Cận Bình nhân 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa nêu ra tầm nhìn của mình cho Đảng Cộng sản nước này trong 3 thập kỷ tới.

Hé lộ tầm nhìn Tập Cận Bình nhân 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc

Hé lộ tầm nhìn Tập Cận Bình nhân 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa nêu ra tầm nhìn của mình cho Đảng Cộng sản nước này trong 3 thập kỷ tới.

Trung Quốc có biến được miền Tây nghèo khó nước này thành nơi trù phú?
Trung Quốc có biến được miền Tây nghèo khó nước này thành nơi trù phú?

VOV.VN - Bất chấp hai thập kỷ được đầu tư và ưu tiên, khu vực miền Tây của Trung Quốc vẫn nghèo khó và lạc hậu so với các tỉnh miền đông duyên hải.

Trung Quốc có biến được miền Tây nghèo khó nước này thành nơi trù phú?

Trung Quốc có biến được miền Tây nghèo khó nước này thành nơi trù phú?

VOV.VN - Bất chấp hai thập kỷ được đầu tư và ưu tiên, khu vực miền Tây của Trung Quốc vẫn nghèo khó và lạc hậu so với các tỉnh miền đông duyên hải.

40 năm cuộc cải cách kinh tế của Trung Quốc và thế khó hiện nay
40 năm cuộc cải cách kinh tế của Trung Quốc và thế khó hiện nay

VOV.VN - Tháng 12/1978, Trung Quốc bắt đầu công cuộc cải cách mở cửa khổng lồ. Ngày nay họ đạt nhiều thành tựu và cũng gặp thách thức lớn.

40 năm cuộc cải cách kinh tế của Trung Quốc và thế khó hiện nay

40 năm cuộc cải cách kinh tế của Trung Quốc và thế khó hiện nay

VOV.VN - Tháng 12/1978, Trung Quốc bắt đầu công cuộc cải cách mở cửa khổng lồ. Ngày nay họ đạt nhiều thành tựu và cũng gặp thách thức lớn.