Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết chống hải tặc ở Somali

Nghị quyết kêu gọi những quốc gia có hải quân và không quân hoạt động ở vùng biển và vùng trời Somali cần sử dụng tất cả những biện pháp cần thiết, phù hợp với luật pháp quốc tế để trấn áp bọn hải tặc

Ngày 7/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết số 1838, kêu gọi các quốc gia quan tâm đến an ninh hàng hải triển khai tàu chiến và máy bay quân sự tham gia cuộc chiến chống nạn hải tặc ở vùng biển ngoài khơi Somali.

Nghị quyết do Pháp soạn thảo nói trên cũng kêu gọi những quốc gia có hải quân và không quân hoạt động ở vùng biển và vùng trời Somali cần sử dụng tất cả những biện pháp cần thiết, phù hợp với luật pháp quốc tế để trấn áp bọn hải tặc. Ngoài ra, nghị quyết trên còn ghi rõ các điều khoản trong nghị quyết chỉ được áp dụng liên quan đến tình hình ở Somali và không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của các nước thành viên theo luật pháp quốc tế.

Nạn hải tặc đã gây cản trở nghiêm trọng các hoạt động phân phát hàng cứu trợ nhân đạo tới Somali, quốc gia tính đến cuối năm 2008 sẽ có hơn 3,5 triệu người sống nhờ viện trợ lương thực của quốc tế. /.

Viết bình luận