IMF công bố Quỹ Khí hậu

Quỹ giúp các nước đang phát triển đối phó hiệu quả trong cuộc chiến toàn cầu chống biển đổi khí hậu.

Hãng Bloomberg dẫn nguồn từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết: IMF vừa công bố chi tiết về khuôn khổ huy động tài chính của Quỹ Khí hậu (hay Quỹ Xanh), dự kiến lên đến 100 tỷ USD mỗi năm vào năm 2020, để hỗ trợ các nước đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu.

Theo các nhà kinh tế IMF, Quỹ này có thể huy động từ nguồn vốn đóng góp của các nước phát triển dưới dạng Quyền rút vốn đặc biệt của IMF.

IMF sẽ phối hợp các nguồn vốn của các nhà đầu tư thông qua “trái phiếu Xanh” trên các thị trường vốn toàn cầu. Theo đó, các nước sẽ đóng góp theo tỷ lệ vốn trong phần hạn ngạch IMF. Các khoản hỗ trợ còn được mở rộng sang hình thức cho vay ưu đãi cao hoặc không hoàn lại.

IMF và các tổ chức chống biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lo ngại, các nước đang phát triển phản ứng không đầy đủ và thích hợp với tình trạng biến đổi khí hậu nếu không có nguồn tài chính cần thiết. Vì vậy, Quỹ Xanh sẽ được giải ngân nhanh để các nước đang phát triển đối phó hiệu quả trong cuộc chiến toàn cầu chống biển đổi khí hậu.

Các nhà kinh tế khẳng định, IMF sẽ không quản lý Quỹ Xanh mà Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) là cơ quan hợp pháp và thích hợp điều hành Quỹ này./.