Indonesia đề ra chiến lược bảo vệ nền kinh tế giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia đã truyền đạt những nỗ lực của chính phủ Indonesia trong việc bảo vệ lợi ích của nền kinh tế giữa đại dịch Covid-19.

Để chia sẻ thông tin và nghiên cứu các giải pháp biến thách thức thành cơ hội kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19, hôm qua (8/6), Bộ ngoại giao Indonesia tổ chức hội thảo trực tuyến "Chiến lược Ngoại giao thương mại Indonesia ở giữa đại dịch Covid-19”.

Hội thảo trực tuyến "Chiến lược Ngoại giao thương mại Indonesia ở giữa đại dịch Covid-19”. (Nguồn : Bộ ngoại giao Indonesia)

Tại hội thảo, Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia, ông Mahendra Siregar đã truyền đạt những nỗ lực của chính phủ Indonesia trong việc bảo vệ lợi ích của nền kinh tế Indonesia trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Mahendra Siregar, một quốc gia mạnh là quốc gia có thể tồn tại giữa khủng hoảng và biết tận dụng khủng hoảng để trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu hiện nay, Indonesia đã xây dựng các chính sách thúc đẩy Chuỗi giá trị toàn cầu bền vững, không phụ thuộc vào các quốc gia khác. Trong đó có việc, tận dụng lợi thế thị trường và nhân khẩu học của Indonesia để khuyến khích đầu tư và thương mại trong các lĩnh vực chiến lược.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia, chính phủ nước này đang cũng tìm cách tối đa hóa vai trò trung tâm của Indonesia tại ASEAN và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương để mở ra cơ hội trong bối cảnh suy thoái kinh tế hiện nay. Ông khuyến khích diễn giả trong hội thảo tiếp tục lạc quan trong đại dịch và tham gia thúc đẩy nền kinh tế thông qua vai trò tương ứng của họ./.

Viết bình luận