GM_PC_ARTICLE_TOP_BANNER

Infographic: Những thăng trầm suốt 850 năm của Nhà thờ Đức Bà Paris

VOV.VN - Nhà thờ Đức bà Paris đã có hơn 850 năm tuổi. Với từng đó thời gian cho một công trình kiến trúc, sẽ có rất nhiều thăng trầm đến và đi.
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_1
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin khác

GM_PC_ARTICLE_BOTTOM
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP