Lào giải thể Bộ Khoa học - Công nghệ

VOV.VN - Trong nỗ lực tinh giản bộ máy hành chính, Bộ Chính trị đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa ra Nghị quyết giải thể Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời sáp nhập nhiều Cục, Vụ, Ban ngành trực thuộc bộ này sang các bộ khác.

Theo nội dung nghị quyết, toàn bộ công tác bộ máy và cán bộ - viên chức thuộc lĩnh vực Khoa học cũ sẽ chuyển sang trực thuộc quyền quản lý của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; lĩnh vực Công nghệ chuyển sang Bộ Bưu chính, Viễn thông và Truyền thông.

Cục Tiêu chuẩn và Đo lường, các Phòng ban công tác sở hữu trí tuệ được chuyển sang quyền quản lý của Bộ Công Thương. Viện Sinh thái học và Công nghệ sinh học chuyển sang trực thuộc Bộ Nông Lâm. Cơ quan năng lượng tái tạo và vật liệu mới chuyển sang Bộ Năng lượng và Mỏ.

Ngoài ra, Văn phòng bộ KHCN, Vụ Tổ chức và Cán bộ, Vụ Kiểm tra, Vụ Kế hoạch và Hợp tác sẽ được hợp nhất với các cơ quan tương đương của Bộ Công Thương, Giáo dục và Thể thao, Bộ Bưu chính, Viễn thông và Truyền thông, Bộ Năng lượng và Mỏ.

Như vậy là sau khi Bộ Khoa học và Công nghệ Lào giải thể, chính phủ Lào chỉ còn 16 Bộ. Đây là nỗ lực nhằm tinh giản bộ máy hành chính vốn rất cồng kềnh và kém hiệu quả hiện nay./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Lào khuyến nghị người nhập cảnh mua bảo hiểm Covid-19
Lào khuyến nghị người nhập cảnh mua bảo hiểm Covid-19

VOV.VN - Ủy ban chuyên trách quốc gia về phòng chống Covid-19 của Lào vừa ra thông báo quy định các thủ tục đối với cá nhân nhập cảnh vào nước này.

Lào khuyến nghị người nhập cảnh mua bảo hiểm Covid-19

Lào khuyến nghị người nhập cảnh mua bảo hiểm Covid-19

VOV.VN - Ủy ban chuyên trách quốc gia về phòng chống Covid-19 của Lào vừa ra thông báo quy định các thủ tục đối với cá nhân nhập cảnh vào nước này.

Lào sẽ công bố kết quả bầu cử Quốc hội sau một tuần
Lào sẽ công bố kết quả bầu cử Quốc hội sau một tuần

VOV.VN - Tờ Thời báo Vientiane dẫn lời Người phát ngôn Ủy ban Bầu cử Quốc gia Lào cho biết: kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 9 và HĐND tỉnh/thành phố của Lào khóa 2 sẽ được công bố sau một tuần kể từ ngày tổ chức bầu cử 21/2.

Lào sẽ công bố kết quả bầu cử Quốc hội sau một tuần

Lào sẽ công bố kết quả bầu cử Quốc hội sau một tuần

VOV.VN - Tờ Thời báo Vientiane dẫn lời Người phát ngôn Ủy ban Bầu cử Quốc gia Lào cho biết: kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 9 và HĐND tỉnh/thành phố của Lào khóa 2 sẽ được công bố sau một tuần kể từ ngày tổ chức bầu cử 21/2.

Lào nhận vaccine Covid-19 viện trợ do Canada tài trợ thông qua COVAX
Lào nhận vaccine Covid-19 viện trợ do Canada tài trợ thông qua COVAX

VOV.VN - Việc tiếp nhận đợt vaccine đầu tiên từ COVAX có thể được Lào thực hiện trong tuần tới.

Lào nhận vaccine Covid-19 viện trợ do Canada tài trợ thông qua COVAX

Lào nhận vaccine Covid-19 viện trợ do Canada tài trợ thông qua COVAX

VOV.VN - Việc tiếp nhận đợt vaccine đầu tiên từ COVAX có thể được Lào thực hiện trong tuần tới.