Ngày 30/12: Tổng thống Nga đọc Thông điệp liên bang

Thông điệp này là chương trình hành động của chính quyền Nga trong thời gian tới và trong giai đoạn trung hạn.  

Tổng thống Nga Dimitry Medvedev sẽ đọc Thông điệp liên bang thường niên trước 2 viện của Quốc hội Nga vào ngày 30/12 tới. Thông tin trên do Chủ tịch Hạ viện Nga Boris Gryzlov đưa ra trong phiên họp toàn thể của Hạ viện hôm 25/11.

Theo Hiến pháp của Liên bang Nga, Tổng thống Nga hàng năm đều trình bày trước 2 viện của Quốc hội bản Thông điệp liên bang về tình hình đất nước và những hướng chủ chốt trong chính sách đối nội và đối ngoại của Nga. Thông điệp này về thực chất là chương trình hành động của chính quyền Nga trong thời gian tới và trong giai đoạn trung hạn.

Ông Dimitry Medvedev lần đầu tiên đọc Thông điệp liên bang trên cương vị Tổng thống Nga trước 2 viện của Quốc hội vào ngày 5/11/2008. Điểm gây chấn động nhất trong thông điệp này là đề nghị đưa vào những sửa đổi trong Hiến pháp Nga nhằm tăng thời hạn cầm quyền của Tổng thống và Quốc hội lên tương ứng 6 và 5 năm. Điều này sau đó đã trở thành hiện thực vào tháng 12/2008.

Việc công bố Thông điệp liên bang diễn ra trong khung cảnh trọng thể tại điện Kremli với sự tham gia của các thành viên Chính phủ, Hội đồng nhà nước, lãnh đạo tất cả các toà án, Tổng công tố, giáo chức và các tổ chức xã hội.

Năm 2009, để chuẩn bị cho Thông điệp liên bang, lần đầu tiên Tổng thống Dimitry Medvedev đã thu hút toàn xã hội Nga vào việc thảo luận văn kiện này. Hai tháng trước khi công bố Thông điệp liên bang ngày 12/11/2009, Tổng thống Dimitry Medvedev đã công bố bài báo “Nước Nga, tiến lên!”, trong đó kêu gọi tất cả những ai quan tâm bày tỏ quan điểm của mình về việc phát triển đất nước, giải quyết các vấn đề thiết yếu và đưa ra những đề nghị của mình.

Theo số liệu của Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga, người dân Nga đã đồng tình với hình thức soạn thảo mới của Thông điệp liên bang và tích cực tham gia vào cuộc đối thoại với Tổng thống Dimitry Medvedev. Chỉ riêng trang web chính thức của điện Kremli đã nhận được hơn 16.000 phản hồi của công dân và các tổ chức của Nga và khi soạn thảo Thông điệp liên bang năm 2009 Tổng thống Dimitry Medvedev cũng cân nhắc đến cả các đề xuất của giới doanh nghiệp Nga.

Một số trong những tuyên bố chính của Tổng thống Dimitry Medvedev trong Thông điệp liên bang năm 2009 đã trở thành hiện thực, khi ông bổ nhiệm đại diện toàn quyền của Tổng thống tại khu vực Bắc Capcaz để giải quyết tình hình phức tạp ở khu vực này và cắt giảm số lượng các múi giờ tại Nga./.

Viết bình luận