Những đóng góp tích cực của Việt Nam trong các hoạt động của LHQ

VOV.VN - Trong hơn 3 thập kỷ là thành viên của Liên Hợp Quốc (LHQ), mối quan hệ Việt Nam và LHQ ngày càng được củng cố và phát triển.