Pháp sẽ trả giá thế nào cho vụ Mistral?

Pháp sẽ mất gì nếu Paris không ký hợp đồng bán Mistral với Moscow?

Đây mới chỉ là một số những thiệt hại của Pháp trong trường hợp nước này không thực hiện hợp đồng bán các tàu chở trực thăng lớp Mistral cho Nga. 

Các đồng minh phương Tây đứng đầu là Hoa Kỳ đang gây áp lực rất mạnh với Paris để cố gắng buộc Pháp từ chối cung cấp những tàu quân sự này cho Nga.

Đồ họa cho thấy những thiệt hại của Pháp nếu không bán tàu Mistral cho Nga (Ảnh VOR)

Viết bình luận