Niềm tin vào Cách mạng Tháng Mười

Cách mạng Tháng Mười vẫn còn nguyên giá trị với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam và của nhiều quốc gia khác  

Hôm nay (7/11/2011), nhân dân Nga, nhân dân các nước cộng hoà thuộc Liên Xô trước đây và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới kỷ niệm lần thứ 94 Ngày Cách mạng XHCN Tháng Mười Nga Vĩ đại. Cuộc “Cách mạng triệt để nhất” này vẫn còn nguyên giá trị với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam và của nhiều quốc gia khác đang tìm mô hình xây dựng một xã  hội  tốt đẹp hơn, công bằng hơn. 

Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moscow, nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của nước Nga (Ảnh Bích Ngọc)

Trước thềm kỷ niệm lần thứ 94 Cách mạng XHCN Tháng Mười, Ðảng Cộng sản LB Nga (KPRF) đã ra lời kêu gọi những người Nga yêu nước, những người tin tưởng vào thắng lợi của CNXH hãy kỷ niệm trọng thể sự kiện này. Trên thực tế, hoạt động kỷ niệm một trong những sự kiện trọng đại nhất của lịch sử nhân loại vẫn đã và đang được thế giới long trọng tổ chức trong niềm tự hào, niềm tin vào lý tưởng của CNXH tỏa sáng từ tinh thần của Cách mạng Tháng Mười. 

Ngày nay, dù thế giới biến động phức tạp nhưng thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười vẫn vẹn nguyên ý nghĩa đối với nhân dân các nước khát khao cuộc sống trong hòa bình, độc lập, bình đẳng và tiến bộ. Cách mạng Tháng Mười đã đem lại những thành tựu lớn lao về giải phóng con người, đặc biệt là những người lao động bị áp bức, bóc lột. Với ý nghĩa vạch đường thời đại, Cách mạng Tháng Mười có ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống chính trị thế giới, dẫn tới sự sụp đổ hệ thống thuộc địa chiếm hơn 70% diện tích và dân số thế giới của chủ nghĩa đế quốc.  

Thế kỷ XX chưa phải là thế kỷ thắng lợi của CNXH, nhưng đó là thế kỷ của sự nghiệp xoá bỏ chủ nghĩa thực dân, xoá đi một trở lực to lớn trên con đường tiến lên thế giới văn minh. Sức mạnh của lý tưởng CNXH mà mở đầu là Cách mạng Tháng Mười Nga đóng vai trò quyết định đập tan chủ nghĩa phátxít, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh huỷ diệt, bảo vệ hoà bình thế giới. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười là ở chỗ nó đã chỉ ra con đường giải phóng loài người khỏi sự lặp lại các cuộc chiến tranh đế quốc đẫm máu.  

Không phải ngẫu nhiên mà "Sắc lệnh hoà bình" là đạo luật đầu tiên của chính quyền Xôviết, ra đời ngay sau khi Cách mạng thành công. Trong bối cảnh thế giới hiện đại, trước những xung đột, những cuộc chiến tranh sắc tộc đang tiếp tục khíến “đầu rơi, máu chảy”, người ta lại hướng về Cuộc Cách mạng Tháng Mười lịch sử và lại kỳ vọng về một “sắc lệnh hoà bình” mới.  

Năm nay, kỷ niệm 94 năm Cách mạng XHCN Tháng Mười Nga thành công cũng là lúc người dân Xô-viết (trước đây) kỷ niệm trọng thể tròn 70 năm cuộc diễu binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ. Vào ngày mùng 7/11/1941, năm bắt đầu cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô (trước đây), một cuộc diễu binh đã được tổ chức để kỷ niệm 24 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công. Cuộc diễu binh được coi là “ngắn nhất” trong lịch sử Liên Xô trước đây và Nga hiện nay, chỉ kéo dài 25 phút… Không chỉ là cuộc diễu binh ngắn nhất, mà còn là cuộc diễu binh mạo hiểm nhất, bởi lẽ ngày hôm đó các đơn vị tiền duyên của phát xít Đức chỉ còn đứng chân cách thủ đô Moscow 50 km.  

Cuộc diễu binh năm 1941 đã khích lệ tinh thần toàn thể quân đội và nhân dân Liên Xô, cho cả thế giới thấy rõ Moscow trong thời điểm khó khăn ác liệt thời kỳ đầu chiến tranh ấy vẫn đứng vững và sẽ chiến thắng. Nó tạo trong nhân dân sự tin tưởng vào lãnh đạo đất nước, tạo niềm tin vào Chiến thắng. Ngày hôm đó, nhiều đơn vị quân đội tham gia duyệt binh đã tiến thẳng ra mặt trận.  

Và cuộc chiến bảo vệ Moscow đã chiến thắng góp phần to lớn vào chiến thắng chung của cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại sau 1.418 ngày đêm. Cũng từ đó, mỗi khi nhắc đến Chiến thắng của cuộc chiến tranh Vệ Quốc chống Phát xít Đức, người ta không thể không nhắc đến  “Cuộc diễu binh huyền thoại” mùng 7/11/1941. 

Mặc dù Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ, song chế độ XHCN vẫn hiện diện ở một số quốc gia, dân tộc trải từ Đông sang Tây bán cầu, và đang từng bước cải cách, đổi mới. Thực tiễn, xã hội những năm qua ở các nước thuộc Liên Xô và XHCN Đông Âu trước đây, đã làm thay đổi nhận thức của đông đảo nhân dân về CNXH và chủ nghĩa tư bản. Nhiều Đảng cộng sản và công nhân các nước đó lấy lại được niềm tin của nhân dân nhờ lý tưởng tốt đẹp của CNXH.  

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam hơn 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không tách rời Cách mạng Tháng Mười. Đồng thời, những kinh nghiệm thành công của cách mạng Việt Nam cũng góp phần ít nhiều vào việc phấn đấu thực hiện mục tiêu chung của nhân loại vì một thế giới hoà bình, hợp tác và phát triển.  

Đảng Cộng sản và dân tộc Việt Nam ngày càng thấm nhuần những bài học lớn của Cách mạng Tháng Mười. Đó là cần có sự lãnh đạo của một đảng cách mạng chân chính toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Cách mạng Việt Nam và nhân dân Việt Nam vẫn kiên định xây dựng đất nước theo con đường của chủ nghĩa xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hành động của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên