Biểu tình bạo loạn ở Pháp: Châu Âu “đứng ngồi không yên”

Biểu tình bạo loạn ở Pháp: Châu Âu "đứng ngồi không yên"

VOV.VN - Người dân không hài lòng với các chính sách của Chính phủ dẫn đến bạo loạn ở Pháp cũng đặt ra hồi chuông báo động cho các nước khác ở châu Âu.
PC_Zone_Footer_470
PC_Middle_200
PC_Zone_MiddleColumn_160x
VOV_AllPage
VN_vov.vn_pc_cate_left1
VOV_BalloonAds
x