Quốc hội Ukraine bãi nhiệm Chính phủ

Tình trạng kinh tế xã hội yếu kém của đất nước và những chính sách sai lầm của Thủ tướng Tymoshenko đã khiến vấn đề bãi nhiệm Chính phủ được xem xét và thông qua nhanh chóng  

Ngày 3/3, Quốc hội Ukraine bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ của Thủ tướng Yulia Tymoshenko.

243 đại biểu thuộc các khối: Đảng các khu vực, Đảng Cộng sản, khối Litvin (trong khi chỉ cần 226 phiếu) đã bỏ phiếu tán thành giải tán Chính phủ của Thủ tướng Tymoshenko. Một phần đại biểu thuộc nhóm “Ukraine của chúng ta-Tự vệ nhân dân” và thậm chí có 7 đại biểu thuộc khối của bà Yulia Tymoshenko cũng bỏ phiếu bãi nhiệm Chính phủ.

Ông Nikolai Azarov, đại diện Đảng các khu vực, trong phiên họp nêu rõ tình trạng kinh tế xã hội yếu kém của đất nước và chỉ trích những chính sách sai lầm của Thủ tướng Tymoshenko. Điều này khiến vấn đề bãi nhiệm Chính phủ được xem xét và thông qua nhanh chóng.

Trong khi đó, bà Tymoshenko lại gây sốc với các đại biểu khi tuyên bố rằng: Chính lực lượng chính trị thân bà đã thúc đẩy tiến trình bãi nhiệm Chính phủ của bà. Nhìn chung, bà Tymoshenko tập trung nói về con đường chính trị khó khăn của bà, kêu gọi những người ủng hộ bà thống nhất chuyển sang khối chính trị đối lập với ông Yanukovic.

Bà Tymoshenko nói: “Nếu như hôm nay mọi người bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ của tôi thì cũng chính vào giờ phút này, Chính phủ của tôi sẽ rời bỏ công việc. Và cũng chính vào giờ phút này, lực lượng chính trị của chúng tôi chính thức chuyển sang lực lượng đối lập”.

Trước đó, Liên minh gồm khối mang tên bà Tymoshenko, khối Litvin và phái "Ukraine của chúng ta - Tự vệ nhân dân" trong Quốc hội đã bị giải thể. Có 30 ngày để thành lập một Liên minh mới. Nếu như không đạt được điều này, Tổng thống Viktor Yanukovich có quyền giải tán Quốc hội./.