Tranh mồi với báo đốm, linh cẩu giúp lợn rừng chạy thoát thân

Thứ sáu, 07:31, 22/11/2019
VOV.VN - Trong lúc báo đốm đang chuẩn bị giết chết lợn rừng thì linh cẩu bất ngờ lao tới giành mồi. Lợi dụng sơ hở của 2 kẻ đi săn, lợn rừng chạy thoát thân.
Hồng Anh/VOV.VN(biên tập)
Daily Mail