Việt Nam cam kết đóng góp tích cực vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đại sứ Đặng Đình Quý khẳng định cam kết của Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động và có trách nhiệm vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Chiều 16/10 (theo giờ New York), trong khuôn khổ phần thảo luận chung tại Ủy ban Chính trị đặc biệt và Phi thực dân hóa (Ủy ban 4) của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 75, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã có phát biểu tại các đề mục về gìn giữ hòa bình và phi thực dân hóa.

Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, giúp tạo dựng môi trường hòa bình và ổn định cho phát triển. Trước những diễn biến phức tạp hiện nay, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19, Liên Hợp Quốc cần đề cao các nguyên tắc cơ bản về gìn giữ hòa bình như tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, phải được sự đồng ý của các bên liên quan, bảo đảm khách quan và không sử dụng vũ lực ngoại trừ mục đích tự vệ và bảo vệ phái bộ. Đại sứ nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm nguồn lực cho các phái bộ thực hiện các nhiệm vụ ngày càng phức tạp. Đại sứ cũng đề cao hợp tác ASEAN – Liên Hợp Quốc, vai trò và nỗ lực của ASEAN đóng góp cho hòa bình, an ninh khu vực và thế giới.

Đại sứ Đặng Đình Quý khẳng định cam kết của Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động và có trách nhiệm vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đồng thời tăng cường hợp tác với Liên Hợp Quốc và các nước để cùng nhau nâng cao hơn nữa hiệu quả và chất lượng các hoạt động này.

Tiếp đó, Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến trình phi thực dân hóa và tôn trọng quyền tự quyết của dân tộc các nước thuộc địa, phù hợp với Tuyên bố năm 1990 của Liên Hợp Quốc về Trao trả độc lập cho các nước và các dân tộc thuộc địa, Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nghị quyết có liên quan. Liên Hợp Quốc có thể đóng vai trò quan trọng bảo đảm hoạt động của các nước quản thác không ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích của người dân các lãnh thổ không tự quản, khuyến khích thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của các khu vực này và hỗ trợ thực hiện quyền tự quyết dân tộc theo Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nghị quyết liên quan./.

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên liên quan tôn trọng lệnh ngừng bắn ở Tây Sahara
Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên liên quan tôn trọng lệnh ngừng bắn ở Tây Sahara

VOV.VN - Ngày 14/10 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thảo luận về tình hình Sahara trong thời gian gần đây.

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên liên quan tôn trọng lệnh ngừng bắn ở Tây Sahara

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên liên quan tôn trọng lệnh ngừng bắn ở Tây Sahara

VOV.VN - Ngày 14/10 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thảo luận về tình hình Sahara trong thời gian gần đây.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cam kết hỗ trợ Colombia thực hiện Thỏa thuận Hòa bình
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cam kết hỗ trợ Colombia thực hiện Thỏa thuận Hòa bình

VOV.VN - Ngày 14/10 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp trực tuyến để thảo luận về tình hình tại Colombia và hoạt động của Phái bộ Giám sát Liên Hợp Quốc tại Colombia.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cam kết hỗ trợ Colombia thực hiện Thỏa thuận Hòa bình

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cam kết hỗ trợ Colombia thực hiện Thỏa thuận Hòa bình

VOV.VN - Ngày 14/10 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp trực tuyến để thảo luận về tình hình tại Colombia và hoạt động của Phái bộ Giám sát Liên Hợp Quốc tại Colombia.

Đại diện 15 nước được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc
Đại diện 15 nước được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Mới đây, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu 15 nước thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2021 - 2023.

Đại diện 15 nước được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Đại diện 15 nước được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Mới đây, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu 15 nước thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2021 - 2023.