Đang có quá nhiều cuộc thi sắc đẹp?
Đang có quá nhiều cuộc thi sắc đẹp?

VOV.VN -Không chỉ giảm bớt các cuộc thi sắc đẹp, Cục Nghệ thuật biểu diễn còn đưa ra những chế tài xử phạt đối với trường hợp vi phạm quy đinh về biểu diễn nghệ thuật...

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close