Thi trượt - muốn khóc, hãy cứ khóc đi!
Thi trượt - muốn khóc, hãy cứ khóc đi!

VOV.VN - Thấy buồn, cứ buồn; muốn khóc, cứ khóc. Không gì ngăn cản các bạn đối diện với thực tế với một tâm thế thành thật, trước tiên là với bản thân mình.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close