GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Báo động viêm não Nhật Bản tăng vọt
Báo động viêm não Nhật Bản tăng vọt

Do nhà nghèo, chủ quan, không hiểu về viêm não Nhật Bản và hàng chục lý do khác khiến viêm não “đến hẹn lại lên”, làm các bệnh viện lẫn người dân khổ sở.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close