GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Thu hồi đất, phải thỏa thuận đền bù
Thu hồi đất, phải thỏa thuận đền bù

VOV.VN - Sửa đổi Luật Đất đai 2013 xây dựng cơ chế giải phóng mặt bằng phù hợp đối với dự án phát triển kinh tế - xã hội và giá đền bù gần với giá thị trường.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close