GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Malaysia sẽ bỏ án tử hình
Malaysia sẽ bỏ án tử hình

VOV.VN - Chính phủ Malaysia dự định bỏ án tử hình cho tất cả các loại tội phạm và cũng dừng 1.200 vụ xử tử đang chờ xử lý.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close