Tuyên bố chung Việt Nam - New Zealand
Tuyên bố chung Việt Nam - New Zealand

VOV.VN -Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: chính trị, quốc phòng và an ninh, thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục và đào tạo...

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close