GM_PC_HOME_TOP_BANNER
"Trà đá, xe ôm" sợ bị thu thuế?
“Trà đá, xe ôm” sợ bị thu thuế?

VOV.VN - “Trà đá xe ôm" là ngành siêu lợi nhuận lại không phải đóng thuế nhưng việc thu thuế lao động phi chính thức có thể dẫn tới nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close