Giải pháp nào cho thủy lợi Tây Nguyên?
Giải pháp nào cho thủy lợi Tây Nguyên?

VOV.VN - Giải pháp cho thủy lợi Tây Nguyên là thay đổi mô hình đầu tư, sắp xếp lại sản xuất, áp dụng tiến bộ KHKT, khai thác nguồn nước hiệu quả, bền vững...

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close