Dùng mìn ôm vợ cùng chết
Dùng mìn ôm vợ cùng chết

Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn Quảng Ninh đã xảy ra nhiều vụ dùng mìn tự tạo để giải quyết mâu thuẫn gia đình khiến nhiều người tử vong.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close