GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Tìm cách nâng cao giá trị vải thiều
Tìm cách nâng cao giá trị vải thiều

Sản lượng năm nay lại giảm nhưng nhiều doanh nghiệp và người trồng vải vẫn lo bởi những hạn chế trong việc thu hái, bảo quản và chế biến để nâng cao giá trị.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close