Cơ cấu tổ chức cơ sở cai nghiện ma túy công lập

Cơ cấu tổ chức cơ sở cai nghiện ma túy công lập

VOV.VN -Cơ cấu tổ chức của cơ sở cai nghiện ma túy được tổ chức không quá 5 phòng
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của cơ sở cai nghiện ma túy công lập được quy định như sau: Lãnh đạo cơ sở cai nghiện ma túy gồm: Giám đốc và Phó Giám đốc.

Cơ cấu tổ chức của cơ sở cai nghiện ma túy được tổ chức không quá 5 phòng, gồm: 1- Phòng Khám điều trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe; 2- Phòng Tư vấn, tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi; 3- Phòng Lao động trị liệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng; 4- Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán; 5- Phòng Quản lý học viên.

Thông tư nêu rõ, ngoài các phòng nêu trên, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, cơ sở cai nghiện ma túy có thể thành lập ban, khu, đội, điểm vệ tinh nhưng phải bảo đảm các quy định sau: Đối với cơ sở cai nghiện ma túy có trên 500 học viên có thể thành lập các đội để quản lý học viên; đối với cơ sở cai nghiện ma túy thành lập điểm vệ tinh phải đáp ứng điều kiện quy định tại Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; cơ sở cai nghiện ma túy thành lập các khu để quản lý học viên theo quy định tại Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

Căn cứ quy mô, đặc điểm đối tượng của địa phương và hướng dẫn tại Thông tư, Giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy xây dựng đề án về cơ cấu tổ chức, cụ thể về số lượng và tên gọi khác của các phòng hoặc ban, khu, đội, điểm vệ tinh thuộc cơ sở, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh) xem xét, quyết định./.

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin liên quan

Dable_PC_Detail_After_Related

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

GM_PC_ARTICLE_MIDDLE_1
GM_PC_ARTICLE_MIDDLE_2
GM_PC_ARTICLE_BEFORE_TIEU_DIEM
Loading...

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

Dable_PC_Footer
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
Dable_PC_Sidebar_Right_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close