Gần 100.000 người nghèo ở Yên Bái được hỗ trợ vì dịch Covid-19

VOV.VN - UBND tỉnh Yên Bái đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với hộ nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn theo NQ42 của Chính phủ.

Theo đó, có gần 100.000 người thuộc hộ nghèo của tỉnh tính đến 31/12/2019 được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc gia, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, được hưởng mức hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng.

Ảnh minh họa.

Thời gian được hưởng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020. Các đối tượng trong danh sách sẽ được nhận hỗ trợ một lần trực tiếp bằng tiền mặt, với số tiền là 750.000 đồng. Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, với tổng số tiền gần 75 tỷ đồng.

Tỉnh Yên Bái giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác về danh sách các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ; UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về việc rà soát, thống kê, thẩm định và chi trả kinh phí đúng đối tượng. Trường hợp phát hiện có sai sót phải báo cáo ngay Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, bổ sung và điều chỉnh kịp thời./.