Tin liên quan

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em
Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em

VOV.VN -Gần đây một số tờ báo phản ánh tình hình trẻ em bị xâm hại, gây bức xúc trong dư luận xã hội, gây lo lắng cho các gia đình có trẻ em gái.

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em

VOV.VN -Gần đây một số tờ báo phản ánh tình hình trẻ em bị xâm hại, gây bức xúc trong dư luận xã hội, gây lo lắng cho các gia đình có trẻ em gái.