Sẽ loại bỏ công chức yếu năng lực nhũng nhiễu doanh nghiệp

Sẽ loại bỏ công chức yếu năng lực, nhũng nhiễu doanh nghiệp

VOV.VN - Đắc Lắc đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật kỷ cương và kiên quyết loại bỏ những công chức yếu năng lực, nhũng nhiễu dân.

Trong kế hoạch tiếp tục cải cách hành chính giai đoạn từ nay đến năm 2020, Đắc Lắc tập trung nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…

Theo đó, Đắc Lắc tập trung nâng cao chất lượng toàn diện công tác cải cách hành chính với 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Theo ông Miên Klơng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đắc Lắc, để thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm này, Đắc Lắc chú trọng nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật kỷ cương và kiên quyết loại bỏ những công chức yếu năng lực, nhũng nhiễu dân và doanh nghiệp.

Ông Miên Klơng nói: “Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt về việc công chức yếu năng lực, gây nhũng nhiễu cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Người đứng đầu mà không quan tâm, không có chỉ đạo, không có chương trình, không có kế hoạch thì không thể triển khai được. Bên cạnh phải đề cao tính kỷ cương của cán bộ công chức trong thực thi công vụ.

Nói chung các văn bản hiện nay đã đủ, vấn đề là phải hành động, và hành động trước hết là do người đứng đầu, phải quyết liệt để loại những công chức không có năng lực, hoặc có hành vi nhũng nhiễu dân hoặc doanh nghiệp. Trọng tâm nhất của Đắc Lắc là gì, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, cho dân, để phát triển kinh tế xã hội, thì phải có trọng tâm, có lộ trình và quyết tâm cao nhất”./.

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

GM_PC_ARTICLE_MIDDLE_1
GM_PC_ARTICLE_MIDDLE_2

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close