Sơn La bố trí đảm bảo nhân lực tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Sơn La vừa có văn bản yêu cầu bảo đảm nguồn nhân lực tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch.

Để bảo đảm sức khỏe cho công chức, viên chức, lực lượng công an, bộ đội, biên phòng trực tiếp đang làm việc tại các chốt kiểm soát; duy trì đủ lực lượng làm nhiệm vụ và an toàn cho cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 tỉnh Sơn La chỉ đạo các sở, ngành có lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát có phương án bố trí cán bộ làm việc phù hợp để đảm bảo nguồn nhân lực duy trì các hoạt động, nhất là trong trường hợp Chính phủ chỉ đạo kéo dài thời gian cách ly xã hội.

Bố trí cán bộ làm việc phù hợp tại chốt kiểm soát.

Theo đó ban hành quyết định hành chính, ghi rõ thời hạn, quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ, viên chức, chiến sĩ được cử làm việc tại chốt theo đúng các quy định hiện hành. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo hướng dẫn của các bộ, ngành, của tỉnh. Tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời để cán bộ, viên chức, chiến sĩ yên tâm công tác. Thời gian làm nhiệm vụ tại chốt ít nhất là 14 ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bố trí cho cán bộ, viên chức, chiến sĩ tự cách ly tại nhà đủ 14 ngày, sau đó mới bố trí công việc.

UBND các huyện, thành phố bố trí nơi ăn, ở tập trung để thuận tiện cho việc quản lý toàn bộ lực lượng liên ngành 24/24 giờ trong ngày; 7/7 ngày trong tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ. Khi hết ca làm việc các cán bộ, viên chức, chiến sĩ nghỉ ngơi tại chỗ và chịu sự quản lý của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 địa phương trong suốt thời gian được ngành, cơ quan chủ quản quyết định điều động làm việc tại các chốt kiểm soát. Chủ động phương án hỗ trợ lực lượng liên ngành trong việc đảm bảo chỗ ở, tổ chức nấu ăn tập thể, nước sinh hoạt, nhà tắm, công trình vệ sinh, nguồn điện, hạ tầng thông tin liên lạc. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hoạt động của chốt kiểm soát đặt trên địa bàn huyện; đảm bảo trang phục phòng hộ cá nhân để phòng chống dịch cho lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại chốt…/.

Viết bình luận