Infographics:
Thông tin chi tiết về 18 ca mắc Covid-19 đang điều trị tại Việt Nam
VOV.VN - Việt Nam đã có 34 ca mắc Covid-19, với 16 ca đã được điều trị khỏi. Hầu hết những ca đang tiếp tục điều trị đều có liên quan đến bệnh nhân thứ 17.