Ứng dụng CNTT, hiện đại hóa quản lý BHXH: Yêu cầu cấp thiết

VOV.VN -Để nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và hưởng BHXH, BHYT, việc đẩy mạnh ứng dụng thông tin, hiện đại hóa BHXH đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Hơn 87% người dân tham gia BHYT, trên 14 triệu người tham gia BHXH, và tiến tới thực hiện BHXH toàn dân theo tinh thần cải cách chính sách BHXH đã được Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 xác định – để nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và hưởng BHXH, BHYT, hơn lúc nào hết, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa BHXH đã trở thành yêu cầu cấp thiết – Đó là những chia sẻ của ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin…

Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin

PV: Mấy năm nay, cùng với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quản lý BHXH cũng được BHXH Việt Nam hết sức chú trọng, xin ông chia sẻ thêm về những kết quả trong ứng dụng công nghệ thông tin mà Ngành đã đạt được?

Ông Nguyễn Hoàng Phương: Trong mấy năm trở lại đây, công tác ứng dụng công nghệ thông tin được BHXH Việt Nam đặc biệt quan tâm, thể hiện qua việc xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành; hệ thống cấp số định danh quản lý người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được thống nhất trên phạm vi toàn quốc... Đến nay BHXH Việt Nam đã cung cấp được 28 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tổng số số hồ sơ thực hiện giao dịch điện tửlà gần 44 triệu hồ sơ điện tử giao dịch qua mạng.

Hiện nay, toàn bộ ứng dụng CNTT ngành BHXH đã được triển khai theo kiến trúc Chính phủ điện tử được xây dựng theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Trung tâm Ðiều hành hệ thống CNTT của ngành BHXH được triển khai xây dựng và bắt đầu vận hành là kết quả tổng hợp từ một quãng thời gian dài hệ thống BHXH đồng thời phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng CNTT… Năm 2017, 2018 được coi là năm đột phá với nhiều hoạt động phục vụ định hướng hiện đại hóa ngành BHXH được triển khai quyết liệt và có hiệu quả, như: Hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử ngành BHXH để số hóa tài liệu lưu trữ của ngành; phần mềm giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, BHTN; hệ thống một cửa điện tử tập trung trên cơ sở phần mềm "Tiếp nhận và quản lý hồ sơ"; cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam là điểm truy cập duy nhất của BHXH Việt Nam trên môi trường Internet cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động, chủ trương, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, tiếp nhận các yêu cầu giao dịch điện tử, khai thác thông tin, dữ liệu về BHXH, BHYT của tổ chức, cá nhân. Nhất là việc đưa hệ thống thông tin giám định BHYT vào vận hành, kết nối gần 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT từ tuyến xã đến Trung ương trên phạm vi toàn quốc để thực hiện quản lý khám, chữa bệnh, giám định và thanh toán BHYT. Ðồng thời, ngành BHXH đã tạo lập xong cơ sở dữ liệu cho hộ gia đình tham gia BHYT với thông tin của 92,6 triệu dân tương ứng với 24,3 triệu hộ gia đình toàn quốc.

PV: Chủ trương của Nhà nước khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến để quản lý, thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT; phấn đấu đến năm 2020, BHXH Việt Nam hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH trong phạm vi cả nước. Vậy trong năm 2019, ngành BHXH sẽ phải hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ gì về ứng dụng CNTT, thưa ông?

Ông Nguyễn Hoàng Phương: Năm 2019, Ngành tiếp tục triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, trong đó tiếp tục cập nhật mã số và đồng bộ thông tin định danh người tham gia; quản lý dữ liệu thu nộp BHXH, dữ liệu chi trả BHXH, quá trình hưởng và quá trình tham gia, thông tin đơn vị tham gia BHXH…. Trên cơ sở đó, BHXH Việt Nam sẽ đề xuất các “hành lang” pháp lý cần thiết và tiến hành liên thông, cung cấp thông tin, dữ liệu với các Bộ, Ngành, địa phương và doanh nghiệp nhằm góp phần vào việc kiến tạo Chính phủ điện tử cả quốc gia.

Đồng thời, trên nền tảng ứng dụng CNTT những năm vừa qua, Ngành BHXH đang khẩn trương xây dựng hệ sinh thái 4.0 Ngành BHXH phục vụ người dân và doanh nghiệp với các dịch vụ: dịch vụ tin nhắn (SMS); dịch vụ thanh toán trực tuyến; Ứng dụng BHXH trên thiết bị di động; hệ thống Chatbot hỗ trợ khách hàng (trả lời chính sách BHXH, BHYT tự động bằng trí tuệ nhân tạo, tăng tính tương tác cao với người tham gia, cung cấp thông tin đóng, hưởng BHXH, BHYT và dự tính mức hưởng nhằm phục vụ người dân tốt hơn); Phân tích, khai thác được lượng dữ liệu rất lớn của Ngành trên BIGDATA; Thiết lập Fanpage truyền thông trên hệ thống mạng xã hội; cung cấp tất cả các dịch vụ công có thể lên cấp độ 4.

BHXH Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH liên thông, hiện đại với công nghệ mới nhất, hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho Ngành BHXH trong việc quản lý, cung cấp dịch vụ theo hướng tập trung, nhanh chóng, chính xác; hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

PV: Để có thể đạt được những mục tiêu trên, toàn ngành BHXH sẽ tập trung triển khai các giải pháp gì?

Ông Nguyễn Hoàng Phương: Để hoàn thành các mục tiêu nêu trên, thời gian tới BHXH Việt Nam xác định triển khai đồng bộ một số giải pháp sau:

Thứ nhất, chú trọng việc cải cách hành chính song song với ứng dụng CNTT, tiếp tục rà soát và chuẩn hóa các các quy trình nghiệp vụ theo tiêu chí tích hợp và quản lý bằng công nghệ thông tin thay vì tin học hóa những quy trình thủ công đã có. Đây là cơ sở để ứng dụng CNTT có thể triển khai hiệu quả và tạo sự chuyển biến rõ rệt.

Thứ hai, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo tính khả khi về nguồn lực triển khai; đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, đồng thời bám sát lộ trình, mục tiêu dài hạn về ứng dụng CNTT trong kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 của Ngành. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức triển khai tùy theo tình hình thực tế (thực hiện dưới hình thức dự án hoặc thuê dịch vụ CNTT theo quyết định 80/QĐ-TTg). Triển khai kiến trúc chính phủ điện tử của Ngành phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử quốc gia

Thứ ba, tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành về vai trò, lợi ích của việc ứng dụng CNTT, đồng thời nêu cao tinh thần sẵn sàng học hỏi nâng cao trình độ sử dụng CNTT; Đưa tiêu chí ứng dụng CNTT vào một trong những nội dung đánh giá kết quả hoàn thành công việc của các đơn vị, cán bộ trong Ngành. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ứng dụng CNTT của Ngành kết hợp với thuê dịch vụ quản lý vận hành.

Thứ tư, tiếp tục rà soát và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đối với các hoạt động về ứng dụng CNTT của Ngành như: liên thông CSDL quốc gia về bảo hiểm; xác thực định danh điện tử; thẻ BHYT điện tử…

PV: Trân trọng cảm ơn ông!/.Viết bình luận

Tin liên quan

Tiền thưởng Tết dương lịch và Nguyên Đán Kỷ Hợi có phải đóng BHXH?
Tiền thưởng Tết dương lịch và Nguyên Đán Kỷ Hợi có phải đóng BHXH?

VOV.VN -Tiền thưởng Tết không có tính thường xuyên, liên tục và cố định. Do đó sẽ không làm cơ sở tính đóng BHXH theo quy định của Luật BXHH năm 2014.

Tiền thưởng Tết dương lịch và Nguyên Đán Kỷ Hợi có phải đóng BHXH?

Tiền thưởng Tết dương lịch và Nguyên Đán Kỷ Hợi có phải đóng BHXH?

VOV.VN -Tiền thưởng Tết không có tính thường xuyên, liên tục và cố định. Do đó sẽ không làm cơ sở tính đóng BHXH theo quy định của Luật BXHH năm 2014.

BHXH tự nguyện: Khó đạt mục tiêu 50% người lao động tham gia vào 2020
BHXH tự nguyện: Khó đạt mục tiêu 50% người lao động tham gia vào 2020

VOV.VN -Do chưa có chính sách hỗ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên sẽ khó đạt mục tiêu đến năm 2020 có 50% lao động tham gia.

BHXH tự nguyện: Khó đạt mục tiêu 50% người lao động tham gia vào 2020

BHXH tự nguyện: Khó đạt mục tiêu 50% người lao động tham gia vào 2020

VOV.VN -Do chưa có chính sách hỗ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên sẽ khó đạt mục tiêu đến năm 2020 có 50% lao động tham gia.

Mức đóng BHXH của người lao động thay đổi từ 1/1/2019
Mức đóng BHXH của người lao động thay đổi từ 1/1/2019

VOV.VN - Từ 1/1/2019, mức lương tối thiểu cho 4 vùng sẽ thay đổi, do đó cách tính BHXH bắt buộc cũng sẽ được điều chỉnh theo.

Mức đóng BHXH của người lao động thay đổi từ 1/1/2019

Mức đóng BHXH của người lao động thay đổi từ 1/1/2019

VOV.VN - Từ 1/1/2019, mức lương tối thiểu cho 4 vùng sẽ thay đổi, do đó cách tính BHXH bắt buộc cũng sẽ được điều chỉnh theo.

99,5% sổ BHXH đã đến tay người lao động
99,5% sổ BHXH đã đến tay người lao động

VOV.VN -Đến thời điểm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã bàn giao 99,5% sổ BHXH tới tay người lao động. 

99,5% sổ BHXH đã đến tay người lao động

99,5% sổ BHXH đã đến tay người lao động

VOV.VN -Đến thời điểm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã bàn giao 99,5% sổ BHXH tới tay người lao động. 

Từ 1/7/2019, hàng triệu người được hưởng mức BHXH mới cao hơn  ​
Từ 1/7/2019, hàng triệu người được hưởng mức BHXH mới cao hơn ​

VOV.VN - Từ 1/7/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng, mức hưởng chế độ BHXH bắt buộc với người lao động cũng sẽ tăng.

Từ 1/7/2019, hàng triệu người được hưởng mức BHXH mới cao hơn  ​

Từ 1/7/2019, hàng triệu người được hưởng mức BHXH mới cao hơn ​

VOV.VN - Từ 1/7/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng, mức hưởng chế độ BHXH bắt buộc với người lao động cũng sẽ tăng.