Tập thể dục buổi sáng bên hồ Gươm- Hà Nội (ảnh Vũ Minh Quân)