Những lời nói của bạn khiến đối phương khó chịu
Những lời nói của bạn khiến đối phương khó chịu

Vẫn biết khi “yêu yêu cả đường đi”, nhưng điều đó không có nghĩa bạn thích nói gì cũng được bất chấp lời mình thốt ra có thể khiến đối phương tổn thương. Sự tổn thương ấy dễ làm sứt mẻ luôn tình yêu của bạn đấy.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close