GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Chính phủ phi giấy tờ, giảm họp hành
Chính phủ phi giấy tờ, giảm họp hành

VOV.VN - “Chúng ta họp hành quá nhiều, các báo cáo cũng quá lớn. Cải cách từ nội bộ Chính phủ, hướng đến phi giấy tờ, giảm các cuộc họp, giảm thời gian họp”.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close