GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Ai đang bảo trợ khủng bố: Iran hay Mỹ?
Ai đang bảo trợ khủng bố: Iran hay Mỹ?

VOV.VN - Ngày 19/9, Mỹ nêu tên Iran như một trong những nước hàng đầu thế giới về bảo trợ khủng bố, đồng thời nêu ra 6 nước mà Mỹ cho là Iran đang kích động bạo lực ở đó.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close