Thu hồi hơn 600 giấy khen vì in sai
Thu hồi hơn 600 giấy khen vì in sai

VOV.VN -Nhiều phụ huynh và giáo viên bức xúc khi giấy khen in sai tiêu đề địa danh. Thay vì là "thị trấn" thì trong giấy khen lại ghi “xã thị trấn”

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close