Gương đã vỡ thì không thể lành

VOV.VN -Vật không phải của mình, nhất định không là của mình. Sự không thuộc về mình, nhất định không là của mình. Duyên còn người ở, duyên hết người đi.

Gương vỡ lại lành!

Mỗi khi, ngẫu nhiên đọc thấy mấy chữ này, lòng tôi không thể không nao nao nảy sinh một thứ cảm xúc rất khó diễn tả.

Vạn thứ không cõi nhân sinh tạm bợ này, đều không thoát khỏi chữ Duyên. Duyên còn người ở, duyên hết người đi. Tuyệt không thể khác được. Chuyện ngày mai đều là sắp đặt trước.

Giả như ngày hôm nay không gặp người này, thì ngày mai sẽ không xảy đến cố sự kia. Giả hôm nay nghe ít đi một câu nói, thì ngày mai sẽ không hiện hữu câu chuyện ấy. Ngay cả khi nhắm mắt mà đi, thì chạm phải vật bất kỳ nào, ắt hẳn đều do nguyên cớ thần bí tạo nên.

Sống trên đời ngắn ngủi, mọi sự cưỡng cầu đều mang lại nỗi khó chịu liên miên.

Ảnh minh họa

Giả như, một trong hai người hết yêu, người này muốn thôi người kia muốn giữ. Năm qua tháng lại thống khổ sầu bi, muốn tự sát, muốn sát nhân, muốn bày ra trăm phương nghìn kế để níu kéo. Người kia vì xót xa, vì mỏi mệt đành cam tâm ngồi lại theo ý nguyện của người muốn phong tỏa. Vậy thì có vui vẻ gì đâu?.

Ngay lúc không vui vẻ mà vẫn cố, thì đã không được trọn vẹn như xưa rồi, gương vỡ có hàn lại cũng rạn rồi, dây tình chặt đứt thắt lại cũng có nút thắt rồi.. không thể như lúc trước được nữa rồi.

Lại thêm, không dứt hôm nay thì sẽ không có hôm mai. Làm gì có con đường nào là tuyệt lộ, cuối một biến cố kỳ vĩ luôn là một cánh cửa khác, một sinh môn khác.

Cố rịt chặt cái đã tan nát thì sao hy vọng tìm một cái tròn vẹn khác.

Còn như không muốn tìm nữa, thì mỗi mình thôi là đủ rồi, giữ người muốn thôi thì giữ làm gì!

Hết duyên thì nên buông là vì vậy.

Vật không phải của mình, nhất định không là của mình. Sự không thuộc về mình, nhất định không là của mình. Người không là của mình, nhất định không là của mình rồi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên