GM_PC_HOME_TOP_BANNER
"Sao anh không gặp em sớm hơn"
“Sao anh không gặp em sớm hơn”

Nàng nhớ cái câu nói du dương của Duy: “Tại sao anh không gặp em sớm hơn”, ở đó như là một lời thở than tiếc nuối, lại như một lời tỏ tình.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close