Số liệu thống kê: Đẹp có vui?
Số liệu thống kê: Đẹp có vui?

VOV.VN -Số liệu thống kê, ai cũng biết, là căn cứ quan trọng để hoạch định một chiến lược, một chính sách. Bởi thế, con số phải cụ thể, chính xác...

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close