GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Vinh danh nhiều doanh nghiệp Dầu khí
Vinh danh nhiều doanh nghiệp Dầu khí

VOV.VN - Với việc nộp thuế TNDN năm 2017 đạt 1.347 tỷ đồng, Công ty Mẹ -Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được ghi nhận là DN nộp thuế TNDN cao thứ 18 của nền kinh tế.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close