Cách chức Chủ tịch UBND TP Trà Vinh
Cách chức Chủ tịch UBND TP Trà Vinh

Cùng với việc cách chức Chủ tịch UBND TP Trà Vinh, UBND tỉnh Trà Vinh còn kỷ luật cảnh cáo 1 phó chủ tịch và 1 nguyên Chủ tịch UBND Thành phố này.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close